Вітаємо вас на сайті спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №12 м. Хмельницького

меню сайту

Зарахування до школи

Шкільна документація. (Законодавча база)

Документи, якими керується школа

НМТ 2024

Атестація педпрацівників

Інформація для батьків

Педагогам

Учням

Класним керівникам

Загальні критерії оцінювання здобувачів освіти в 5-11 класах

Виховна робота

Методична робота

Благодійні акції

Початкова школа

Сторінка учителя-логопеда

Інклюзивне навчання

Бібліотека

Дистанційне навчання

ДПА

Безпека життєдіяльності

Харчування учнів

Правова допомога

Психологічна служба

Служба порозуміння

Соціальний педагог

Літопис школи

Репозитарій

Фінансова звітність школи

Річний план закупівель

Доступ до публічної інформації

Пам"ятка щодо складання плану тексту, тез, конспекту
 1. Прочитайте текст, визначте його тему та основну думку.
 2. Поділить текст на логіко-смислові частини.
 3. Доберіть заголовок до кожної частини і отримайте план тексту.
 4. Поставте до кожної логіко-смислової частини тексту запитання: «Про що тут йде мова».
 5. Знайдіть у тексті відповідь на поставлені запитання. Запишіть її стисло власними словами або словами автора і отримайте тези.
 6. Доповніть тези конкретними матеріалами, фактами із тексту, цитатами і отримайте конспект.
 7. Складаючи план, тези чи конспект, записуйте прізвище автора, повну назву роботи, рік, видавництво, назву журналу чи газети, в якому вона надрукована.
 8. Виділяйте у конспекті розділи, параграфи, пункти, відокремлюйте їх один від одного.

9.  Після кожної закінченої частини робіть інтервал (сюди можна виписати нові замітки).

10. Виділіть основні тези, ідеї різними кольорами, підкресленням, значками тощо.

        План найкоротший запис логічної структури тексту із зазначенням опорних пунктів у розгортанні теми, переліком питань, на які в тексті дають відповідь. Це своєрідний шлях через текст від факту до факту, від думки до думки. У ньому обов’язково фіксуються усі структурні частини джерела: вступ, основна частина, висновок.

Основні правила складання плану

 1. План складається в довільній формі питальними чи розповідними реченнями або у змішаному вигляді.
 2. Уважно прочитайте текст, визначте головну думку.
 3. Поділіть текст на смислові частини, визначте мікротеми.
 4. Сформулюйте пункти плану.
 5. Спробуйте переказати текст, керуючись складеним планом.

         Залежно від того, якою мірою дрібні змістовні групи тексту відбито в плані, він буває більш або менш розгорнутий. Розрізняють прості і складні плани.

      Тезице стислі, лаконічно сформульовані основні положення доповіді, повідомлення тощо. Вони включають виклад основних думок праці від початку до кінця, а не лише її дослідницькі частини. У тезах однією-двома фразами обґрунтовують тему, викладають історію питання, методику дослідження та його результати. Окремі тези – це розгорнуті висновки.

      Залежно від поширеності тез, їх поділяють на:

 • основніпринципово важливі головні положення, що узагальнюють зміст джерела;
 • прості головні думки в змістовній частині тексту; до кожної основної тези можна дібрати кілька простих, що її розв’язують;
 • складні запис, що включає в себе як основні, так і прості тези.

 

 

 

 

Події нашої школи:

Повний архів»

Корисні посилання:

Архів новин:

Повний архів»