Вітаємо вас на сайті спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №12 м. Хмельницького

меню сайту

Документи, якими керується школа

Зарахування до школи

Нова українська школа

Шкільна документація. (Законодавча база)

НМТ 2023

Інформація для батьків

Благодійні акції

Виховна робота

Педагогам

Учням

Класним керівникам

Початкова школа

Сторінка учителя-логопеда

Загальні критерії оцінювання здобувачів освіти в 5-11 класах

Інклюзія

Методична робота

Бібліотека

Дистанційне навчання

ДПА

Безпека життєдіяльності

Харчування учнів

Правова допомога

Портфоліо вчителів школи

Психологічна служба

Соціальний педагог

Літопис школи

Репозитарій

Фінансова звітність школи

Річний план закупівель

Доступ до публічної інформації

Служба порозуміння

Євроінтеграція
Пам'ятаємо і перемагаємо!
Святкування Дня міста Хмельницького.
Перше вересня. Святкова лінійка.
Перше вересня. Святкова лінійка.
Сніданок у шкільній їдальні.
День міста
Хмельницький -моя маленька Батьківщина
Перше вересня
Перше вересня

   

Основні завдання

спеціалізованої загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №12 м.Хмельницького

 • реалізація державної політики у сфері навчання;
 • забезпечення активного, свідомого, безперервного, систематичного засвоєння учнями основ наук, вироблення вміння застосовувати набуті вміння і знання у практичній діяльності, всебічний розвиток дитини як особистості з урахуванням її здібностей і талантів;
 • пошук і відбір здібних та обдарованих дітей, надання їм можли­востей реалізації особистих творчих планів;
 • громадське, національне виховання та розвиток учнів;
 • формування в учнів необхідних життєвих компетентостей, навичок активної пізнавальної діяльності, розвиток творчого потенціалу;
 • забезпечення умов для ранньої професійної орієнтації та професійного самовизначення учнів, їх підготовки до вступу у вищі навчальні заклади;
 • становлення особистості учня, його орієнтація та подальший розвиток, самовиховання, самовизначення, самоствердження;
 • розробка педагогічним колективом нового змісту освіти, впровадження нових освітніх та управлінських технологій;
 • створення в сім’ї соціально розвиваючого середовища для розвитку здібних та обдарованих дітей;
 • становлення батьків, як суб'єктів навчального та виховного процесу у закладі;
 • забезпечення психологічного супроводу  управлінського та нав­чально-виховного процесів;
 • створення умов для самовираження дитиною свого "Я" у навчальній і творчій праці;
 • формування економічного мислення, знань про підприємництво;
 • самоконтроль і самооцінка власної діяльності;
 • виховання морально і фізично здорового покоління;
 • створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум; збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;
 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватись, формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, певного рівня професійної підготовки;
 • пошук і відбір для навчання талановитої молоді;
 • оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів, форм навчання та виховання.

 

Учітеся, брати мої, думайте, читайте
Т. Шевченко
Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє
А. Барбюс
Знання — як і небеса — належать усім. Жоден учитель не має права приховувати їх від будь-кого, хто про них просить. Викладання — мистецтво віддавати
Абрахам Джошуа Гешель