Вітаємо вас на сайті спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №12 м. Хмельницького

меню сайту

Зарахування до школи

Шкільна документація. (Законодавча база)

Документи, якими керується школа

НМТ 2024

Атестація педпрацівників

Інформація для батьків

Педагогам

Учням

Класним керівникам

Загальні критерії оцінювання здобувачів освіти в 5-11 класах

Виховна робота

Методична робота

Благодійні акції

Початкова школа

Сторінка учителя-логопеда

Інклюзивне навчання

Бібліотека

Дистанційне навчання

ДПА

Безпека життєдіяльності

Харчування учнів

Правова допомога

Психологічна служба

Служба порозуміння

Соціальний педагог

Літопис школи

Репозитарій

Фінансова звітність школи

Річний план закупівель

Доступ до публічної інформації

Єдині педагогічні вимоги до учнів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор школи

О.Е.Сивицький

Є д и н і   п е д а г о г і ч н і   в и м о г и  д о    у ч н ів

СЗОШ №12  м. Хмельницького

Розроблені згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,

затвердженого Постановою Кабінету міністрів України  № 778 від 27 серпня 2010 року

І. Зовнішній вигляд учнів

     Зовнішній вигляд учнів має відповідати шкільним нормам, а саме:

1.1 Учні повинні приходити в школу чистими, акуратно зачесаними, у випрасуваній формі, встановленого радою школи зразку, і начищеному взутті.

1.2 Учні не повинні носити прикраси, які заважають їм і відволікають увагу на уроці.

1.3 На уроки фізкультури і заняття спортивних секцій учні приходять у спортивній формі.

1.4 На уроках трудового навчання учні повинні бути у спецодязі (халат - хлопці, косинка, фартух – дівчата).

1.5 На суботники та інші трудові справи учні приходять у робочому одязі.

ІІ. Прихід до школи і вихід із школи

При вході в школу учень повинен витерти ноги, зняти головний убір (хлопці).

В разі появи окремих учнів брудними в школу чергові вимагають від них негайного приведення себе в порядок.

Всі учні зобов’язані приходити до школи без запізнення. Учні, що спізнилися, допускаються до уроків з дозволу чергового учителя або адміністрації школи.

Суворо забороняється приносити в школу сторонні речі, які не мають відношення до уроків.

Учням не дозволяється ходити по школі, перебувати в кабінетах в верхньому одязі і головних уборах, за виключенням випадків.

Залишатися в школі після уроків можуть ті учні, які зайняті громадською роботою, в гуртках згідно розкладу додаткових, факультативних занять і гуртків.

Забороняється в приміщенні школи і на її території палити, вживати спиртні напої, наркотичні засоби.

ІІІ. Оформлення письмових робіт, ведення щоденників

Зошити учнів повинні бути чистими, акуратно підписаними, з полями.

Учні повинні виконувати всі роботи чітко і розбірливо. Число потрібно записувати словами. Після запису дати пишеться тема уроку.

Виклад роботи обов’язково починається на тій сторінці, на якій1 написана дата.

На письмі необхідно відокремлювати один смисловий уривок від другого червоним рядком (писати з абзаца).

Забороняється виривати листки із зошита або починати новий зошит, якщо старий не закінчився.

Невірні записи треба злегка закреслювати.

Всі учні повинні зберігати зошити в папці для зошитів.

Не використовувати сторінки зошита для записів, які не стосуються даного предмета.

Олівці на урок повинні бути підстругані.

Записи в щоденнику учні повинні вести грамотно і акуратно. В кінці тижня учні повинні давати щоденник на підпис батькам і здавати його для перевірки класному керівнику.

ІV. Збереження шкільного майна і підручників

Всі учні зобов’язані берегти шкільне майно, дбайливо ставитись до своїх речей та речей товаришів. На кожен урок учень повинен бути укомплектований необхідним канцелярським приладдям.

В разі пошкодження майна з вини учня майно ремонтує сам учень або його батьки.

Учні мають зберігати зелені насадження, а при їх пошкодженні – відновити їх.

Підручники, книги, щоденники учнів повинні бути акуратно обгорнуті.

Всі учні повинні берегти книжки. В кожній книзі треба мати закладку. Не можна виривати або загортати сторінки, робити на книзі помітки чи малюнки. В разі пошкодження або втрати шкільного підручника, книги учень або його батьки відшкодовують їх вартість.

Відповідальність за збереження класного журналу під час перерви покладається класним керівником на старосту класу. Учням забороняється гортати, читати класний журнал на перерві.

V. Поведінка учня

     На уроці:

По дзвінку учні повинні зайняти свої місця за партами і приготувати все необхідне для уроку.

Чергові зобов’язані готувати класне приміщення і обладнання до кожного уроку, повідомляти учителя про відсутніх.

Учні повинні пам’ятати, що вчитель починає урок тільки при абсолютній чистоті класу, при наявності необхідного для роботи класу (крейди та ін..).

Кожен учень відповідає за чистоту, порядок і збереження свого робочого місця в класі, в майстерні, в кабінеті.

Коли учитель або старші заходить в клас, учні зобов’язані встати, вітаючи їх.

Нічого зайвого на парті не повинно бути. Підручники, зошити можуть бути відкритими тільки з дозволу вчителя.

Під час уроку учні повинні сидіти прямо уважно слухати пояснення вчителя і відповіді товаришів, не розмовляти, не займатися сторонніми справами.

Якщо вчитель викликає учня для відповіді, він повинен вийти зі щоденником до дошки. При відповіді учень повинен стояти прямо, говорити голосно, ясно, не поспішаючи. При фронтальному опитуванні учні відповідають, стоячи за партою.

Учні, які хочуть запитати щось вчителя, зобов’язані підняти руку, після дозволу вчителя встати і задати запитання.

Учням категорично забороняється підказувати, виправляти товаришів без дозволу вчителя.

Дзвінок з уроку дається для вчителя. Учні виходять з класу спокійно, тільки після дозволу вчителя.

Учень не може бути відсутнім на уроці без поважних причин. Дозвіл не бути на уроці, занятті гуртка, секції і т. Ін. Може дати тільки адміністрація школи.

     На перервах:

Учні, за винятком чергових, під час перерви перебувають за межами класу.

Під час перерви учням дозволяється ходити по школі, спокійно спілкуючись з товаришами. Ігри, розваги можуть проводитись у відведених для цього місцях.

Вхід в учительську, кабінет директора та класні кімнати без дозволу заборонено.

Учні повинні поводитись гідно, не ображати один одного. Забороняється вживання нецензурних слів при спілкуванні. В разі порушення цієї вимоги адміністрація школи залишає за собою право звертатися до суду.

Учням забороняється приниження і насильство по відношенню до менших і слабкіших.

     На заняттях гуртків, клубів, секцій:

Всі учні за своїм бажанням вибирають гурток, клуб, спортивну секцію, в які учня записує керівник гуртка у погодженні з класним керівником.

На першому засіданні гуртка визначається час роботи, розподіляються обов’язки між членами гуртка.

Робота гуртка проводиться по затвердженому плану.

Учні, які порушують дисципліну на занятті гуртка або не виконують завдань, погано працюють, виключаються з гуртка.

Всі заняття гуртка, відвідування, теми, ставлення учнів гуртка до роботи записуються в журналі гурткової роботи.

Позакласні заходи проводяться точно в зазначений час. Учні повинні вчасно приходити на кожен захід.

Під час доповіді, лекції, концерту та ін. учні повинні поводитись культурно: не розмовляти, не заважати присутнім , не переходити з місця на місце, не виходити до закінчення заходу, не смітити у приміщенні.

У випадку, коли всі місця зайняті, помітивши дорослих, що зайшли, учні повинні запропонувати їм своє місце.

В майстерні:

Кожен учень повинен прибути на місце роботи не пізніше ніж за 5 хвилин до її початку.

До роботи допускаються ті учні, які пройшли інструктаж з техніки безпеки.

Приступати до роботи можна лише в спецодязі.

Учень повинен одержати від учителя конкретне виробниче завдання (наряд), інструктаж про порядок роботи.

Кожен учень зобов’язаний перед початком роботи отримати інструмент і перевірити його стан. По закінченню роботи інструмент необхідно здати вчителю справним.

Робоче місце повинно бути прийняте і здане в повному порядку.

Бездоганне виконання виробничого завдання і дотримання правил техніки безпеки – головний обов’язок кожного учня.

     Поза школою:

Щоденно виконувати всі домашні завдання. Ніколи не залишати не вивченим жодного уроку.

Дома учні повинні дотримуватися встановленого режиму, виконувати вимоги старших, допомагати їм по господарству, турбуватися про молодших.

Учні повинні зразково поводитись на вулиці і в громадських місцях, суворо дотримуватися правил вуличного руху і проїзду на транспорті.

Учень повинен підтримувати дома чистоту і, тримати в порядку свої особисті речі, постіль робоче місце.

Учень повинен берегти зелені насадження у себе в дворі, на вулиці та в інших місцях, не смітити.

VІ. Фізичний розвиток учня:

Всі учні повинні турбуватися про свій фізичний розвиток, щоденно робити зарядку, приймати водні процедури.

Треба завжди триматися прямо, бути підтягнутими. Не можна ходити в розвалку, тримати руки в кишенях, спиратися на стіни, сідати на підвіконня тощо.

Учні повинні активно займатися спортом.

Учні не повинні розв’язувати конфлікти шляхом бійок, шантажу та інше. У випадку скоєння учнем дисциплінарних порушень адміністрація школи звертатиметься до відповідних органів.

Учні, які мають шкідливі звички, мають право на допомогу шкільного психолога у боротьбі з ними.

VІІ. Дотримання правил гігієни і санітарії в школі

Учні зобов’язані сумлінно виконувати обов’язки чергових по школі, в навчальних кабінетах, у шкільній їдальні за встановленим графіком.

Учням забороняється без потреби (особливо під час уроків) перебувати у шкільній їдальні і у верхньому одязі.

Події нашої школи:

Повний архів»

Корисні посилання:

Архів новин:

Повний архів»