Вітаємо вас на сайті спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №12 м. Хмельницького

меню сайту

Зарахування до школи

Шкільна документація. (Законодавча база)

Документи, якими керується школа

НМТ 2024

Атестація педпрацівників

Інформація для батьків

Педагогам

Учням

Класним керівникам

Загальні критерії оцінювання здобувачів освіти в 5-11 класах

Виховна робота

Методична робота

Благодійні акції

Початкова школа

Сторінка учителя-логопеда

Інклюзивне навчання

Бібліотека

Дистанційне навчання

ДПА

Безпека життєдіяльності

Харчування учнів

Правова допомога

Психологічна служба

Служба порозуміння

Соціальний педагог

Літопис школи

Репозитарій

Фінансова звітність школи

Річний план закупівель

Доступ до публічної інформації

Батькам

Ігри щодо розвитку уваги

(Методичні рекомендації батькам першокласників

розроблені вчителями творчої групи  СЗОШ №12

«Адаптація дітей шестирічного віку  до  освітнього процесу в школі»

Увага є зосередженість на чому-небудь. Вона пов'язана з інтересами, схильностями, покликанням людини, від її особливостей залежать такі якості особи, як спостережливість, здатність відзначати в предметах і явищах малопомітні, але істотні ознаки. Увага є одним з основних умов, що забезпечують успішне засвоєння дитиною доступного для неї обсягу знань, умінь і встановлення контакту з дорослим. Якщо увага відсутня, дитя не може навчитися ні наслідувати дії дорослого, ні діяти за зразком, ні виконувати словесну інструкцію. Розвиток уваги тісно переплітається з розвитком запам'ятовування.

Об'єм - це кількість об'єктів, що сприймаються одночасно з достатньою ясністю і виразністю. Об'єм уваги дорослої людини складає від чотирьох до семи об'єктів одночасно. Об'єм уваги дитини 1-5 об'єктів. Для малюка дошкільного і молодшого шкільного віку кожна буква є окремим об'єктом. По мірі опанування техніки читання збільшується і об'єм уваги, необхідний для біглого читання.

Стійкість - це тривалість утримання уваги до одного і того ж предмета або діяльності. Показником стійкості уваги є висока продуктивність діяльності протягом відносно довгого часу. Якщо увага нестійка, то якість роботи різко знижується.

Інтенсивність характеризується відносно великою витратою нервової енергії при виконанні даного виду діяльності. Увага в тій або іншій діяльності може виявлятися з різною інтенсивністю.

Концентрація - це ступінь зосередження. Зосередженою називається увага, що спрямована на який-небудь об'єкт або вид діяльності і не поширюється на інших.

Розподіл - це здатність людини утримувати в центрі уваги певне число об'єктів одночасно, тобто це одночасна увага до двох або декількох об'єктів при одночасному виконанні дій з ними або спостереженні за ними. Перемикання - це свідоме і осмислене переміщення уваги з одного об'єкту на іншій або з однієї діяльності на іншу у зв'язку з постановкою нового завдання. В цілому перемикання уваги означає здатність швидко орієнтуватися в складній ситуації.

Порушення уваги

Відволікання - мимовільне переміщення уваги з одного об'єкту на іншій.

Неуважність - нездатність зосередитися на чому-небудь визначеному протягом довгого часу. Неуважність може виявлятися:

а) у нездатності до зосередження;

б) у надмірній концентрації на одному об'єкті діяльності.

Неуважністю називають також виснаженість уваги, як наслідок хвороби, перевтоми.

Надмірна рухливість уваги - постійний перехід від одного об'єкту до іншого, від однієї діяльності до іншої при низькій ефективності.

Інертність - мала рухливість уваги, патологічна його фіксація на обмеженому крузі уявлень і думок.

Ігри щодо розвитку зорової уваги

Знайди два однакові предмети

Пропонується картка із зображенням п'яти і більше предметів, з яких два предмети однакові. Потрібно знайти однакові предмети, пояснити свій вибір.

Виключення зайвого

Пропонується картка із зображенням 4-5 предметів, один з яких відрізняється від останніх. Необхідно його знайти.

Знайди відзнаки

Пропонується картка із зображенням двох картинок, що мають декілька відмінностей. Необхідно щонайшвидше знайти ці відзнаки.

Викладання візерунку

Дитині пропонують викласти з мозаїки (або паличок) за зразком букву, цифру, візерунок, силует і тому подібне.

Нанизування намистин

Дитині пропонується зразок або схема нанизування намистинок (наприклад, -охохохо- -ооохххооо- -ооххохоххоо-), нитка або дріт, намистини. Дитина збирає намисто.

Малювання по клітинках

Дитині дається аркуш в клітинку (велику або дрібну), зразок для малювання (орнамент або замкнута фігура), олівець. Необхідно перемальовувати узор по клітинках.

Лабіринт

Пройти по лабіринту, просліджуючи шлях поглядом, в разі скрути пальцем або олівцем.

Назви предмет

Дитині даються малюнки із замаскованими (неповними, перекресленими, накладеними один на один) зображеннями предметів. Необхідно їх назвати.

Скільки чого?

Дитину просять оглянути кімнату і назвати якомога більше наявних предметів, що починаються на букву "К", "Т", "С", всі скляні або металеві, всі круглі, або всі білі предмети.

Домальовуй

Дитині пропонується назвати, що відсутнє в зображених предметах і домалювати їх. Приклади: будинок без вікон, машина без коліс, квітка без стеблинки і тому подібне.

Закреслюй

Дитині пропонується таблиця, де в декілька рядів намальовані знайомі предмети або геометричні фігури. Потрібно закреслювати, наприклад, всі ялинки або всі квадрати.

Коректор

Матеріал: листи з крупним друкарським текстом. Попросіть дитину знаходити і викреслювати в тексті яку-небудь букву. Стежте, щоб вона рухалася по рядках. Фіксуйте якість роботи дитяти (час, за який вона переглядає 3-5 рядків, кількість помилок), заохочуйте його за прогрес.

Розвідники

Дитині пропонується розгледіти досить складну сюжетну картинку і запам'ятати всі деталі. Потім дорослий ставить питання за цією картинкою, дитя відповідає на них.

Ігри щодо  розвиоук слухової уваги

Що звучало

Дитині демонструється звучання різних предметів (звучних іграшок, музичних інструментів). Потім ці предмети звучать за ширмою, а дитина називає, що звучало.

Чотири стихії

Гравці сидять по кругу і виконують рухи відповідно до слів: "земля" - руки вниз, "вода" - витягнути руки вперед, "повітря" - підняти руки вгору, "вогонь" - провести обертання руками в суглобах. Хто помиляється, вважається програвшим.

Послухай і відтвори

Дитині пропонується відтворювати за зразком, що задається дорослим, ритмічні удари паличкою по столу.

Ігри щодо  розвитку  моторно-рухової уваги

Хто літає?

Дорослий виголошує слова. Якщо він називає предмет, що літає, дитя відповідає "літає" і показує, що махає крилами. Якщо названий нелітаючий предмет, то дитя мовчить і не піднімає руки.

Їстівне - неїстівне

Залежно від названого предмету (їстівний він чи ні) дитя повинне ловити або відбивати м'яч, кинутий йому дорослим.

Вухо - ніс

Дитя слухає команду: "Вухо" і доторкається до вуха. "Ніс" - доторкається до носа. Дорослий спочатку виконує завдання разом з дитям, потім умисне допускає помилки. Малюк має бути уважним і не помилитися.

Заборонений рух

Ведучий показує дітям рух, який повторювати не можна. Потім він показує різні рухи руками, ногами. Той, хто повторив заборонений рух, вибуває з гри. Забороненим може бути будь-який рух або поєднання рухів.

Використана література

Борякова Н.Ю. и др. Практикум по коррекционно-развивающим занятиям. М., 1994.
Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с детьми. М., 2001.
Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников. М., 1993.
Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания. Программа для детей 5-9 лет. М., 2001.
Фомина Л.В. Сенсорное развитие. Программа для детей в возрасте (4) 5-6 лет. М., 2001.
Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 1996

Події нашої школи:

Повний архів»

Корисні посилання:

Архів новин:

Повний архів»